Over de stichting

De stichting heeft tot doel het in stand houden van het in de toren in de Wijkstraat te Appingedam aanwezige klokkenspel en uurwerk, het verzorgen van beiaardconcerten en in het algemeen het bevorderen van alles wat met genoemde toren, klokkenspel en uurwerk in de ruimste zin verband houdt.

Bestuurssamenstelling   januari 2020:   

  • Dhr. M.C. van Hoorn, voorzitter
  • Dhr. J. Wolthof, secretaris
  • Dhr. R. Hadders, penningmeester / vicevoorzitter
  • Mevr. D. de Vries, bestuurslid / notuliste
  • Dhr. M. Joustra, bestuurslid
  • Mevr. B. van der Dussen, bestuurslid