Museum

In de toren op de speeltrommelcabine is een museale opstelling gemaakt van voorwerpen die in het verleden onderdeel uitmaakten van het carillon. Daar bevinden zich klavieren uit 1957 en 1977 en ook de in die tijd gebruikte automatische speelwerken.