Over de stichting

De stichting heeft tot doel het in stand houden van het in de toren in de Wijkstraat te Appingedam aanwezige klokkenspel en uurwerk, het verzorgen van beiaardconcerten en in het algemeen het bevorderen van alles wat met genoemde toren, klokkenspel en uurwerk in de ruimste zin verband houdt.

view 2

Veel steden in Nederland hebben in een ver of recent verleden als symbool van de stadsgemeenschap in de toren van een kerk of het stadhuis een carillon, of in goed Nederlands: een beiaard, aan laten brengen en zo ook hoorbaar de saamhorigheid van de stedelijke bevolking onderstreept.

Appingedam bezit al sinds 1620 een dergelijk stadsinstrument in de toren bij de Nicolaïkerk.

De Stichting Damster Klokkenspel (opgericht in 1956) streeft er naar om dit fraaie carillon bij vele gelegenheden te laten klinken. Zo organiseert de Stichting de zomer-beiaardconcerten, waarvoor, behalve in Appingedam, ook ver daarbuiten grote belangstelling bestaat.

Tevens wordt gezocht naar mogelijkheden om het aantal traditionele bespelingen te vergroten. Dit zal gebeuren door het aantal traditionele bespelingen te vergroten maar vooral ook door bijzondere manieren van samenspel met andere instrumenten te onderzoeken en tot uitvoer te brengen.

Om dit intensievere gebruik mogelijk te maken zullen extra financieringsbronnen moeten worden aangeboord.

Naast de regelmatige bespelingen zal ook het carillon en de monumentale toren onder de belangstelling van een breed publiek worden gebracht. Dit wordt gerealiseerd door deelname aan de jaarlijkse Open Torendag en de Open Monumentendagen. Ook wordt ingespeeld op specifieke vragen voor rondleidingen en bespelingen.

Contact? Mail onze secretaris!

view 3

Reacties zijn uitgeschakeld.