Financiële verantwoording

Toelichting financiële jaarverslagen

De Stichting is financieel gezond doordat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Er is een eigen vermogen van ruim 6000,- euro beschikbaar voor noodzakelijke investeringen. De uitgaven bestonden voornamelijk uit de kosten voor het inhuren van beiaardiers en bestuurskosten. Dit wordt in de jaarrekening gespecificeerd.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning of vergoeding in welke vorm dan ook.

Beleidsplan
Het beleidsplan voor 2017 is ongewijzigd t.o.v. vorige jaren en zoals is verwoord op de website. Het bestuur is daarnaast bezig gelden te verwerven voor het aanpassen van de tentoonstellingsruimte, het realiseren van een trapopgang naar de omgang bij de klokken en voor een audiovisuele- en geluidsverbinding tussen de speelcabine en de begane grond waardoor het publiek daar mee kan kijken naar de verrichtingen van de beiaardier. Tevens kan op die manier bij concerten contact worden gehouden tussen orkest beneden en de beiaardier boven.

Verslag activiteiten
Er zijn meerdere beiaardconcerten gegeven.
Het geautomatiseerde klokkenspel wordt meerdere keren per jaar aangepast om nieuwe melodieën af te spelen.

Door het bestuur worden regelmatig rondleidingen met toelichting gegeven in de toren, waarbij er vooral op Open Monumentendag en Open Torendag veel publieke belangstelling is.

Download Financieel jaarverslag 2017

Download Financieel jaarverslag 2016

Download Financieel jaarverslag 2015

Download Financieel jaarverslag 2014

Download Financieel jaarverslag 2013

Reacties zijn uitgeschakeld.