Vrienden van


Word vriend van het Damster klokkenspel!

U en anderen kunnen hierdoor vaker genieten van het carillon dat zijn klanken over Appingedam doet golven.
Uw donatie komt ten goede aan bespelingen van het klokkenspel.

Vrienden van het klokkenspel bieden wij tijdens een zomerconcert een consumptie aan. Daarnaast kunnen vrienden deelnemen aan een speciale rondleiding door de beiaardier.

Uw wordt vriend door:
Het jaarlijks overmaken van een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 10,-
of het maandelijks overmaken van tenminste € 1,-

Onder vermelding van:
Gift t.n.v. St. het Damster Klokkenspel
Rekeningnummer: NL85 RABO 0102 0366 08

Om er zeker van te zijn dat het Carillon in de toekomst haar klanken over Appingedam verspreid willen we u oproepen tot financiële ondersteuning.

Wilt u

  • als bedrijf de stichting ondersteunen?
  • de stichting ondersteunen met een eenmalige donatie?
  • de stichting gedurende een aantal jaren een bijdrage toezeggen?
  • de stichting gedenken en te steunen met een legaat?
  • de stichting op een andere wijze ondersteunen?

Neem dan even contact op met onze penningmeester. Hij kan U informeren over de mogelijkheden en de fiscale voordelen die onze Culturele ANBI status met zich meebrengt.

Dhr. R. Hadders – Tel. 0596-628420 – Mail: roelof.hadders@planet.nl

U doet een gift aan een culturele ANBI, lees meer…

Doet u een gift aan 1 of meer culturele ANBI’s? Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,=

Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250,=

Wij zijn U zeer erkentelijk voor uw gift !

 

Reacties zijn uitgeschakeld.